• 01aaron-kevin-tan.jpg
 • 02jonsen-sie.jpg
 • 03koh-yik-chin.jpg
 • 04natasha-abd-samad.jpg
 • 05nicole-yeo-kai-sin.jpg
 • 06chong-kar-fatt.jpg
 • 07kee-shi-ern.jpg
 • chr_2767b.jpg
 • chr_2917b.jpg
 • chr_2949b.jpg
 • chr_3031b.jpg
 • chr_3104b.jpg
 • chr_3206b.jpg
 • chr_3243b.jpg
 • chr_3494.jpg
 • chr_3527.jpg
 • chr_3778.jpg
 • chr_3895.jpg
Contact

Address
Lot J5-01 Level 5, Johor Bahru City Square,
106-108, Jalan Wong Ah Fook,
80000 Johor Bahru
Tel :
07-207 2277

Address
Lot M7-02 Level 7, Johor Bahru City Square,
106-108, Jalan Wong Ah Fook,
80000 Johor Bahru
Tel :
07-207 0828

Email :
admin@e-vogue.com.my
Join Us In Facebook